Kariyer

İK Politikamız


Seçme ve İşe Yerleştirme

Şirketimizin başarısındaki en büyük pay çalışanlarımızındır. Bu bilinçle seçme ve yerleştirme sürecinde şirketimizi geleceğe taşıyacak adayları objektif bir şekilde değerlendiriyoruz.

Performans ve Gelişim Yönetimi

Şirketimizde performans ve gelişim yönetim sistemi kişilerin ve şirketin gelişimini sağlama ve üstün başarıyı ödüllendirme düşüncesiyle kurulmuştur.

Performans değerlendirme sürecinde çalışanlarımızın iş performansı ve yetkinliklerini önceden tanımlanmış kriterler doğrultusunda periyodik olarak gözden geçiririz.

Değerlendirme sonucunda çalışanlarımız yöneticileri ile birlikte gelişim ihtiyacını belirler, ayrıca performans değerlendirme sonuçları yüksek potansiyelli çalışanların tespiti için de önemli bir kaynaktır.

Kariyer Planlama

Değişen koşullar altında başarımızın sürekliliğini sağlayabilmek için yüksek potansiyelli çalışanlarımızın yönetim pozisyonlarına getirilmelerini planlarız.

Çalışanlarımızın kariyer planlamasında performansı, fırsat eşitliğini ve rotasyonu temel alırız.

Sosyal İmkanlar ve Ödüllendirme

Çalışanlarımızın yarattıkları değerin karşılığı olan sosyal imkanlar ve ödüllendirme sistemlerinin sürekli geliştirilmesi için çalışıyoruz.

Üstün başarı gösteren çalışanlarımızı çeşitli şekillerde ödüllendiriyoruz.İş Başvuruları