Cateter Mount

Ürün Bilgisi

Solunum Sistemleri

Altera, solunum sistemleri ve/veya filtrelere bağlanabilen çeşitli varyasyonlarda farklı kateter bağlantı seçenekleri sunmaktadır.


Altera, solunum sistemleri ve/veya filtrelere bağlanabilen çeşitli varyasyonlarda farklı kateter bağlantı seçenekleri sunmaktadır. Kateter bağlantıların özel tasarımı konektörlerin kaçak yapmadan, sorunsuz bir şekilde dönmesini sağlar. Bütün kateter bağlantıları kaçak testine tabi tutulmaktadır. Üründe, körüge, uzayabilir (extandible) ve smooth bore olmak üzere üç farklı tip hortum kullanılmaktadır. Ürünlerin üzerinde CO2, aspirasyon ve bronkoskopi portu mevcuttur. Tekli steril ambalaj seçeneği mevcuttur.