Invaziv Ventilasyon

Ürün Bilgisi

Ventilasyon Devreleri

İnvaziv ventilasyon tedavisi esnasında üst solunum yolları endotrakeal veya trakeostomi tüpü ile by-pass edilmesinden dolayı ventilatörden hastaya iletilen kuru ve soğuk havanın ısıtılıp nemledirilmesi gerekmektedir. Nemlendirme işlemi pasif (HME Filtreler ) ve aktif (ısıtıcı telli devreler ) ile gerçekleştirilir. Yoğun bakımda kullanılan solunum devreleri genellikle ekspiryum hattında en az bir sututucu içermekle birlikte bunun yanı sıra bakteri-virüs filtresi,bakteriyal viral HME filtre ve kateter mount ile birlikte kullanılır.


  • Erişkin/Pediatrik/Neonatal hasta seçenekleri
  • Koruge /Smoothbore / Uzayabilen hortum
  • Kullanıcı talebine göre belirlenen hortum uzunlukları
  • Sıvı boşaltımı için açıldığında kaçak vermeyen valfli su tutucu
  • Basınç ve sıcaklık ölçüm portları içeren Y konektör
  • Hortum askısı
  • Kaçak test