IPPB Transport Devreler

Ürün Bilgisi

Ventilasyon Devreleri


IPPB – Intermitant Pozitif Basınçlı Solunum Devrelerinin görevi kısa dönemli veya aralıklı mekanik ventilasyon tedavisi esnasında akciğer genişlemesi , ventilasyona yardımı ve sekresyon temizliğini sağlar. IPPB temeli inspiryum esnasında akciğerlere pozitif basınç sağlayarak , ekspiryum sonunda akciğerlerin atmosferik basınca dönmesini sağlar.Tidal volümün artışı ile akciğer ve göğüs duvarı genişlemesi sağlanır.

IPPB ventilasyon tedavisi, Tidal volüm artışı, Sekresyonların mobilizasyonunu sağlar.

IPPB ventilatörler spontan solunum esnasında hasta tetikli basınç destekli inspiryum ve pasif ekspirasyon sağlar.