Poviseptin Çözelti

Ürün Bilgisi

Cilt ve Mukoza Antiseptikleri

%10 Povidon İyot 1000ml
Cilt ve Mukoza Antiseptiği

Geniş spektrumlu bakterisit, virüsit, fungusit etkisi ile cilt ve mukoza antiseptiği olarak kullanılır. Yara üzerinde film tabakası teşkili ile başlayan etki bu filmden zaman içerisinde salıverilen kontrollü iyodun mikrobisidal etkisi ile uzun süre devam eder.


TIBBİ ÖZELLİKLER

Geniş spektrumlu bakterisit, virüsit, fungusit etkisi ile cilt ve mukoza antiseptiği olarak kullanılır. Yara üzerinde film tabakası teşkili ile başlayan etki bu filmden zaman içerisinde salıverilen kontrollü iyodun mikrobisidal etkisi ile uzun süre devam eder. Film tabakası derinin hava ile temasına mani olmadığı için kanlı, cerahatli, serumlu yaralara dahi kullanılır. Lokal antiseptik olarak operasyonlarda, yaraların temizlenmesinde kullanılır. Leke bırakmaz, su ile yıkamakla temizlenir.

Önerilen Kullanım Alanları:

Akut ve kronik yaralar, yanık, enfekte, kolonize ya da kritik kolonize yaralar, pyodermi, mikotik ve bakterilere ait enfeksiyonlar, superenfekte dermatozlar ve fistüllerde antiseptik olarak kullanılabilir.

Ameliyat öncesinde saha hazırlanmasında, jinekolojik ve obstetrik müdahalelerde, enjeksiyon, biyopsi, ponksiyon, kan alma gibi girişimlerde cilt ve mukoza antiseptiği olarak kullanılır.

Tıbbi cihaz ve alet dezenfeksiyonunda kullanılabilir.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Poviseptin çözelti kullanmaya hazır preparattır. Doktor tavsiyesine göre deriye ve mukozaya seyreltilmemiş halde sürülerek kuruması beklenir. Kuruduktan sonra suyla kolayca yıkanabilen gözeneklİ, antiseptik etkili bir film oluşur. Cerrahide, Ürolojide, Ortopedide ıslak kompresler, yıkamalar için seyreltik veya derişik şekliyle kullanılabilir. Antiseptik yıkamalar için serum fizyolojik veya ringer solüsyonu ile 1/5 - 1/50 oranında seyreltilerek kullanılabilir.

Deriye uygulamada, doğrudan kullanılmaya hazır şekilde üretilmiş olduğundan, seyreltilmeksizin en az 1 dakika, en yüksek endikasyon için ise 5 dakika uygulanmalıdır.

Cerrahi el dezenfeksiyonu için; eller 5 dakika boyunca 5 ml Poviseptin Çözelti ile ovularak kurutulur.

Ameliyat sahasının hazırlanması (cerrahi cilt antisepsisi); opere edilecek alanın genişliğine göre yeterli miktarda Poviseptin Çözelti uygulama alanına 5 dakika boyunca sürülerek kurutulur.

Uyarılar/Önlemler:

Poviseptin çözelti aşırı iyot absorbsiyonuna neden olabileceği için ileri derecede yanık veya derinin herhangi bir yolla tahrip olduğu geniş alanlarına uygulanmasından kaçınılmalıdır. Uzun süreli ve geniş yüzey üzerindeki kullanımında manifest hipertiroid durum gösteren, özellikle dekompoze kalp yetersizliği olan hastalarda, hamile kadınlarda ve memedeki çocuklarda dikkatle ve doktor gözetiminde kullanılması gerekir. Bu durumda hipertiroid hastaların ve ayrıca memedeki çocukların tiroid fonksiyonu gözlenmelidir. Nontoksik nodüler guatrda kullanılmamalıdır.

Poviseptin haricen kullanılır, göze uygulanmamalıdır.

Yutulmamalıdır. İçildiği takdirde akut zehirlenmeye sebep olur. Bu durumda nişastanın sudaki karışımı veya %1'lik Sodyum Tiyosülfat çözeltisi ile gastrik lavaj yapılmalıdır.

ETKİ MEKANİZMASI VE SPEKTRUM:

Geniş etki spektrumuna sahiptir. Hücre duvarına penatre olan iyot oksidatif yolla bakterilerde elektron transportunu bozar. Gram pozitif ve negatif mikroorganizmalar üzerine bakterisidal etkileri vardır. Mikrobakteriler, mantarlar ve virüslere karşı aktivite gösterirler. Ayrıca MRSA ve VRE’ler gibi yeniden önem kazanan bakterilere karşı oldukça güçlü aktiviteye sahiptir.

Saklama Koşulları:

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında ağzı sıkıca kapatılarak ve ışıktan koruyarak saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Sadece eczanelerde satılır.