Chlorhexidal Scrub

Ürün Bilgisi

El ve Cilt Antiseptikleri

%4 Klorheksidin Glukonat 1000ml
El ve cilt temizleyici antiseptik sıvı sabun
pH 5.5

Klorheksidin biguanid yapılı topikal olarak kullanılan bir antiseptik ve dezenfektandır. Klorheksidin Gram (-), Gram (+) çok sayıda bakteriye karşı etkilidir. Gram pozitif bakterilere etkisi, gram negatiflerden fazladır.


TIBBİ ÖZELLİKLERİ

Klorheksidin biguanid yapılı topikal olarak kullanılan bir antiseptik ve dezenfektandır. Klorheksidin Gram (-), Gram (+) çok sayıda bakteriye karşı etkilidir. Gram pozitif bakterilere etkisi, gram negatiflerden fazladır. Chlorhexidal Scrub derideki etkisinin kalıcılığı, hızlı etki göstermesi, geniş spektrumlu olması ve deriden minimum düzeyde absorbe olması nedeniyle ideal bir topikal antiseptiktir.

Kullanım Alanları:

Cerrahi ve hijyenik el ve cilt antisepsisinde, ameliyat sahasının hazırlanmasında kullanılır. Tıbbi cihaz ve alet dezenfeksiyonunda kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Chlorhexidal Scrub suyla seyreltilmeden kullanılır.

  • 1. Cerrahi El Antisepsisi: Yaklaşık 5 ml Chlorhexidal Scrub ele dökülür ve el ve dirseklere kadar kollar ovuşturularak yıkanır. Cerrahi el antisepsisinin EN 12791 Cerrahi El Antisepsisi standardına uygun yapılması önerilir. Yıkama işlemi en az 5 dakika tekrar edilmelidir. En iyi köpük oluşumu için damla halinde su verilir. Akan suyun altında durulanır. Durulamadan sonra steril bir havlu ile iyice kurulanır.
  • 2. Hijyenik El Antisepsisi: Takriben 5 ml. Chlorhexidal Scrub ellere dağıtılır. Köpüğün oluşması için biraz su ilave edilir. EN 1500 standardına göre hijyenik el yıkama kurallarına uygun olarak eller köpükle iyice yıkanır. Yıkama işlemi 1 dk süre ile tekrar edilir.

Uyarılar/Önlemler:

Sadece haricen kullanılır. Göz, kulak, burun ve ağız mukozalarına, beyin zarlarına temas ettirilmemelidir. Göze ve kulağa kaçtığı takdirde hemen bol suyla yıkayınız. Kafa veya omurganın yaralanmalarında veya perfore kulak zarı bulunan hastalarda ameliyat öncesi cilt dezenfeksiyonu için Chlorhexidal Scrub kullanımı sakıncalı olabilir. Hipokloritli çamaşır suları, çamaşır üzerindeki Chlorhexidal Scrub lekelerinin koyulaşmasına neden olur. Chlorhexidal Scrub anyonik ajanlarla ve sabunlarla geçimsizdir. Elektrokoter uygulamalarda içeriğindeki alkolün yanıcı özelliği nedeniyle kuruyana kadar işlem yapılmamalıdır. Klorheksidin Glukonatın infantlar üzerindeki etkisi bilinmediğinden emzirme döneminde dikkatli olunmalıdır. Chlorhexidal Scrub, Klorheksidin’e daha önce aşırı duyarlılık reaksiyonu göstermiş olanlarda kontrendikedir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında ilacın kullanımı durdurulmalıdır.

ETKİ MEKANİZMASI VE SPEKTRUM:

Chlorhexidal Scrub; geniş spektrumlu bir antiseptiktir. Aside dirençli bakterilere mükemmel bakterisit ve bakteriostatik özellik arzeder. Bakterisit etkisi temas ile gerçekleşmektedir. Buradaki etki mekanizması yüzeyde absorbsiyon, permeabilite bariyerlerinin parçalanması ve bakteri sitoplazmasının çöktürülmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Klorheksol Scrub’ın antimikrobiyel etkisi çok çabuk olarak başlar.

Gram(-), gram(+) çok sayıda bakteriye karşı etkilidir. Günümüzde hastane enfeksiyonlarında rol alan Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Aerobacter aerogenes ve Proteus mirabilis’e karşı aktiftir Gram pozitif bakterilere etkisi, gram negatiflerden fazladır. Chlorhexidal Scrub, gonoreye karşı korumada ve genital dezenfektan olarak da kullanılır. Chlorhexidal Scrub; çapraz enfeksiyon riskini azaltarak cilt enfeksiyonlarını önler.

Saklama Koşulları:

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında ağzı kapatılarak ve ışıktan koruyarak saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Sadece eczanelerde satılır.